انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

جشنواره تئاتر مقاومت ، باهدف فراگیری و تقویت جنبه‌های آموزشی، اشاعه هنر تئاتر

documentary
جشنواره تئاتر مقاومت

  • فراخوان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاترمقاومت سوم خرداد و همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر منتشر خواهد شد.
  • جشنواره بین المللی تئاترمقاومت ، که پیش از این با عنوان جشنواره تئاتردفاع مقدس شناخته می شد دوازده دوره آن با نام تئاتر عاشورائیان و دفاع مقدس برگزار شده بود و از سال 1390 تاکنون به همت انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با تغییر رویکرد موضوعی با نام “جشنواره تئاترمقاومت” فعالیت مجدد خود را پس از وقفه ای کوتاه ازسرگرفت.
  • ثبت نام و ارسال اثر : شهریور لغایت آذر ماه 1401