جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

فراخوان بخش تئاتر ملل ،کشورهای اسلامی

دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت با تمرکز بر جریان سازی و ایجاد تعاملات بینا فرهنگی با دیگر کشورهای اسلامی بخش تئاتر ملل را در قالب تولیدات مشترک و اعزام گروه های نمایشی از ایران و حمایت از اجرای آثار ملل برگزار می‌نماید.
در این دوره، دبیرخانه جشنواره صرفا حمایت کننده تولید آثار و اعزام کننده آثار به کشورهای کشورهای دارای شرایط میزبانی می‌باشد.
لازم به ذکر است که هرگونه تعامل اجرایی در هر یک از کشورهای میزبان منوط به شرایط زمان برگزاری جشنواره است و در صورت هرگونه اختلال در میزبانی کشور مقصد برنامه متناسب در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

بخش اول بین الملل:
آثار منتخب توسط مدیر بخش و کارشناسان مورد ارزیابی محتوایی و گفتمانی قرار می گیرد و در صورتی که هر یک از کشورهای مقصد شرایط میزبانی در زمان مقرر را نداشته باشند، آثار به یکی دیگر از کشورهای فوق و یا با برنامه ریزی مجدد اعزام می‌شوند.
دبیرخانه جشنواره در این بخش صرفا پذیرای آثار ایرانی در قالب‌های نمایشی متناسب با اولویت های موضوعی و به زبان‌های عربی، انگلیسی و اردو خواهد بود.
به هریک از آثاری که در این بخش حضور پیدا کنند تا مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بودجه تولید پرداخت خواهد شد.
ستاد برگزاری جشنواره از پذیرش آثار با دکور حجیم معذور است.
دبیرخانه جشنواره تنها به اعزام هنرمندان و گروه‌های ایرانی متعهد است که ۲۰ روز قبل از اعزام پاسپورت کل گروه خود را به دبیرخانه ارائه دهند.
با توجه به محدودیت موضوعی و زمانی آثار ایرانی متقاضی پذیرفته شدن در این پخش به منزله راه یافتن به جشنواره است.

گاه شمار بخش اول:
مهلت ارسال متون: ۲۵ تیر
اعلام آثار پذیرفته شده: ۵ مرداد
برگزاری بخش بین الملل اول: شهریور و مهر ۱۴۰۱
مدارک لازم:
ثبت نام در سایت جشنواره و ثبت و بارگذاری اطلاعات درخواستی به صورت کامل

نکات مهم:
برخی آثار به صلاحدید دبیرخانه جشنواره جهت اجرا در بخش عمومی و پایانی جشنواره (آبان و آذر ۱۴۰۱) دعوت می‌شوند و اجرا در این بخش جز تعهدات تمامی گرو‌ه‌ها است.
از تمامی گروه های نمایشی حاضر در بخش بین الملل در اختتامیه جشنواره تقدیر به عمل می‌آید.
تمامی حقوقی مادی و معنوی آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره طبق قرارداد انعقادی متعلق به انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح خواهد بود و این انجمن به عنوان سرمایه گذار اثر متولی هرگونه تصمیم اجرایی اعم از حضور در دیگر جشنواره‌ها و اجرای عمومی آن خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فراخوان بخش رادیو تئاتر

بخش رادیو تئاتر در این دوره از جشنواره تنها پذیرای آثاری است که اثر خود را با اقتباس از ۲۰ کتاب مورد نظر و اعلامی دبیرخانه جشنواره که توسط انتشارات

مطالعه بیشتر »
تئاتر مقاومت بخش صحنه ای

متون راه‌یافته به بازبینی بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

پس از بررسی‌ها، ۸۵ متنِ راه‌یافته به بخش بازبینیِ صحنه‌ایِ هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت، متون ۸۵ نمایش صحنه‌ای

مطالعه بیشتر »

متون پذیرفته شده بخش رادیو تئاتر هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

هجدهمین جشنواره تئاتر مقاومت لیست نهایی متون پذیرفته شده در بخش «رادیو تئاتر» را معرفی کرد. به گزارش ستاد خبری هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت، لیست نهایی متون پذیرفته

مطالعه بیشتر »