جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

فرم ثبت نام شرکت کنندگان

تله تئاتر رادیو تئاتر

تمدید مهلت ارسال آثار ۲ بخش از جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

به گزارش ستاد خبری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، مهلت ارسال آثار در بخش‌های رادیو تئاتر و تله‌تئاتر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، به جهت تقاضای هنرمندان سراسر کشور و

مطالعه بیشتر »