درباره ما

درباره ما

«گروه هنرهای نمایشی روایت فتح »وابسته به بنیاد فرهنگی روایت فتح در سال 1376 با عنوان «انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس» پا به عرصه وجود گذاشت که در شهریور ماه 1396 با عنوان «گروه هنرهای نمایشی روایت فتح» فصل جدیدی از فعالیت های خود را آغاز نمود. این گروه تشکلی از هنرمندان متعهد هنرهای نمایشی است که رسالت اشاعه فرهنگ و ارزش های ملی را برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ اشاعه ارزش های دفاع مقدس و تئاتر مقاومت از طریق حمایت همه جانبه از تئاتر و هنر متعهد کشور قرار داده است.

از جمله اهداف انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به شرح زیر می باشد :

۱- حفظ و نگهداری دست آوردهای فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس ۲- اشاعه و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی از طریق هنرهای نمایشی ۳- شناسایی ، جذب و سازماندهی هنرمندان متعهد تئاتر کشور ۴- کشف استعدادهای جوان و توانمند به ویژه بسیجیان و ایجاد زمینه های بالندگی و شکوفایی هنری آنها ۵- تبیین ویژگیهای تئاتر مقاومت و معرفی ظرفیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ۶- حمایت از تشکل ها و گروهها و افراد موثر در تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ۷- ایجاد شرایط و زمینه های مناسب پژوهشی ، آموزشی و انتشاراتی مورد نیاز انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ۸- تلاش در جهت ایجاد وفاق عمومی ، تعامل و هماهنگی سازنده و مستمر بین کلیه جریان ها ، نهادها و تشکل های فعال در حوزه تئاتری کشور ۹- تولید نمایشهای نمونه ای و فاخر و ماندگار به عنوان الگو و فعالیت های موثر نمایشی در حوزه تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

مدیران انجمن: آقایان دکتر مجید سرسنگی از سال ۷۵ تا ۷۷

حسین مسافر آستانه از سال ۷۷ تا ۸۸

حفیظ اله رفیعی از سال ۸۸ تا۹۵

علیرضا عاقل زاده از۲۵ مردادماه سال ۹۵  تا 20 تیرماه 1396

امیرنصیربیگی از 20 تیرماه 96 مدیرعاملی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس را بر عهده گرفته است