داوران بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

داوران بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

پنج هنرمند به‌عنوان داوران بخش صحنه‌ای و سه هنرمند نیز به‌عنوان داوران بخش خیابانی شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره تئاتر مقاومت، فرهاد قائمیان، کوروش زارعی، محمود عزیزی، حمیدرضا نعیمی و نادر برهانی مرند داوران بخش صحنه‌ای و سیاوش طهمورث امیرحسین شفیعی وحید لک به‌عنوان داوران بخش خیابانی شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند.

شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد فرهنگی روایت فتح از ۶ تا ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار خواهد شد.

نظرات خوانندگان