نمایش خیابانی درها به روی که باز میشوند

نمایش خیابانی درها به روی که باز میشوند

کارگردان:میلاد حسین زاده

 نمایش خیابانی درها به روی که باز میشوند

نویسنده:محمدرضا جعفری لفوت

کارگردان:میلاد حسین زاده

بازیگران:

امید کفشدار جلالی

سعید سرشار

محمدرضا پورعلی

میلاد حسین زاده

موسیقی:

احمد الفتی

مجید رهبری

طراحی فضا:

میلاد حسین زاده

محمدرضا پورعلی

خلاصه داستان:

گروه نمایش تی تی جهت تولید یک نمایش دست به اتود کارگاهی براساس چهار چوب درب میزند که با هر بار عبور از این چهار چوب به فضای جدید راه پیدا میکنند و هربار موقعیتی جدید برایشان شکل میگیرد

نظرات خوانندگان