نمایش به روی نی

نمایش به روی نی

نویسنده: سید مجید حسینی کارگردان: مهدی کریمی، مهدی نعمتی

  ۰۳ تا ۱۳ مهر
  ۲۰:۰۰
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: سید مجید حسینی
: مهدی کریمی، مهدی نعمتی
:سیاوش قاسمی، علیرضا سلیمانی، راحله امیری، محمد گرگین، امین ربیعی، سونیا مرادی


: فرامرز صفری
: محمد قشقایی 
: محمد قشقایی.محمد حسین زهتابچی.یاسمن تینا تهرانی.مهرزاد املشی.امیر عرفانیان.
: مهدی کریمی
: ساناز پورشعبان
: سحر آژیر
: راحله امیری
: شادی خسروی کامران
: امیر نظری
: جواد تمدنی
: امیردرفش رزم
: حمیدرضا سلیمانی
: حسام مویدی
: مینا صابری

نظرات خوانندگان