جشنواره «مرصاد» حاوی پیام اتحاد و همدلی بود
سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

جشنواره «مرصاد» حاوی پیام اتحاد و همدلی بود

محسن سلیمانی فارسانی در اختتامیه جشنواره ملی مرصاد اظهار داشت: هنر تئاتر پیام امید و اتحاد را برای همه مردمان ایران دارد و این جشنواره حامل پیام اتفاقات رخ داده در جنگ و اتحاد و یکدلی مردم بود و حماسه دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با بیان اینکه تئاتر می‌تواند امیدبخش باشد، گفت: جشنواره «مرصاد» حاوی پیام اتحاد و همدلی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی فارسانی در اختتامیه جشنواره ملی مرصاد اظهار داشت: هنر تئاتر پیام امید و اتحاد را برای همه مردمان ایران دارد و این جشنواره حامل پیام اتفاقات رخ داده در جنگ و اتحاد و یکدلی مردم بود و حماسه دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.

وی به بازخوردهای این جشنواره در بین مردم اشاره کرد و افزود: شور و اشتیاق مردم در استقبال از اجرای تئاترهای خیابانی نشان دهنده این است که چقدر تئاتر می‌تواند برای مردم امیدبخش باشد.

سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: امیدواریم در سال‌های آینده به بلوغ کافی و تکمیلی این جشنواره برسیم و عوامل اجرایی این اتفاق را پربارتر کنیم، هنرمندان در این جشنواره نشان دادند که در کنار یکدیگرند و اگر دشمن چپ نگاه کند همین هنرمندان و مردم تو دهنی سختی به آنان خواهند زد.

نظرات خوانندگان